برخی از مشتریان ایران خم

با توجه به ماهیت فعالیت خدمات فنی ایران خم بسیاری از فعالیت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم با شرکت های درخواست دهنده انجام میگیرد که برخی از مهم ترین شرکت ها به شرح ذیل می باشند:

– صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

– شرکت برفاب

– شرکت ارج

– شرکت آرمه تکنیک

– شرکت خانه عمران کیش

* بسیاری از شرکت های تولید کننده سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تولید کننده آبگرمکن با ایران خم به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعالیت می کنند.